petek, 22. Junij 2007

Priprave

Eko karavana je dogodek pri katerem aktivno sodeluje več kot 100 ljudi.

Zato se vsakič v sklopu priprav sestane organizacijski odbor (vodje oddelkov projekta) ki pregleda poročilo preteklega leta in določi aktivnosti in odgovorne osebe za prihajajočo karavano. 

Stvari se nato začno počasi odvijati tudi v praksi; določitev trase, pridobivanje dovoljenj lokalnih uprav, iskanje prostorov za prenočevanje, treniranje vola, priprava kočije, zbiranje prijav za udeležbo in vabljenje novih gostov, informiranje lokalnih medijev, priprava terenske kuhinje,....in na koncu še organizacija premika iz Ljubljane na kraj dogodka. 

Opravil je res ogromno a se vsekakor izplača. Nagrada je 14 dni petja, plesa in življenja v simbiozi z naravo.